File excel tính Ech trong thiết kế nền mặt đường

File excel tính Ech - modul đàn hồi chung của nền đất và các lớp nằm phía dưới đáy lớp liền khối được kiểm tra.

File này được em Lương Văn Vinh - lớp 58CD1 khoa Cầu Đường trường Đại học xây dựng Hà Nội viết.
File excel tính Ech trong thiết kế nền mặt đường
Với các số liệu bao gồm: 
E1, h1: Modul đàn hồi và chiều cao của lớp thứ nhất
E2, h2: Modul đàn hồi và chiều cao của lớp thứ hai
E3, h3: Modul đàn hồi và chiều cao của lớp thứ ba
E4, h4: Modul đàn hồi và chiều cao của lớp thứ tư

Xem và Download file excel tính modul Ech trong thiết kế nền mặt đường

https://drive.google.com/file/d/0BzngpfA0___3eHhEU2E4Q1hFcVk/view

0 nhận xét trong bài "File excel tính Ech trong thiết kế nền mặt đường"

Đăng nhận xét