Thiết kế và xây dựng cầu thép - Nguyễn Ngọc Tuyển

Tài liệu sách Thiết kế và xây dựng cầu thép của tác giả Nguyễn Ngọc Tuyển - Giảng viên bộ môn Cầu và Công trình ngầm trường Đại học Xây dựng.

Thiết kế và xây dựng cầu thép - Nguyễn Ngọc Tuyển
Nội dung giáo trình Thiết kế và xây dựng cầu thép: gồm có 4 chương
- Chương 1: Khái niệm chung về cầu thép
- Chương 2: Cấu tạo cầu dầm thép
- Chương 3: Thi công cầu dầm thép và dầm thép bê tông liên hợp
- Chương 4: Tính toán cầu dầm thép, cầu dầm thép bê tông liên hợp
Download giáo trình Thiết kế và xây dựng cầu thép - Nguyễn Ngọc Tuyển:
https://drive.google.com/file/d/0BzngpfA0___3Nmx3aHh5cXRRY2c/view

0 nhận xét trong bài "Thiết kế và xây dựng cầu thép - Nguyễn Ngọc Tuyển"

Đăng nhận xét