Tổng hợp phần mềm chuyên ngành Cầu

Tổng hợp phần mềm chuyên ngành Cầu cần thiết cho kỹ sư cầu đường.

Midas 7.01:
http://www.mediafire.com/?d5weswntl6g4ln4

Sap 9.03:
http://www.mediafire.com/?3pp6sdjwtfl5d

RM2004:
http://www.mediafire.com/?txc7314ljir6v

Mathcad:
http://www.mediafire.com/?y02mqlwawm77nbt

Fb-pier:
http://www.mediafire.com/?z58q5t8cev5dmrb
Chắc chắn còn thiếu sót, các bạn comment để bổ sung nhé

0 nhận xét trong bài "Tổng hợp phần mềm chuyên ngành Cầu"

Đăng nhận xét