Tiểu chuẩn thiết kế Cầu 22 TCN 272 - 05

Tiêu chuẩn thiết kế Cầu 22 TCN 272 - 05 này nhằm dùng cho các công tác thiết kế, đánh giá và khôi phục các cầu cố định và cầu di động trên tuyến đường bộ.

Tiêu chuẩn này không dùng cho các cầu dành riêng cho đường sắt, đường sắt nội đô hoặc công trình công cộng.

0 nhận xét trong bài "Tiểu chuẩn thiết kế Cầu 22 TCN 272 - 05"

Đăng nhận xét