Đồ án tổ chức thi công đường ô tô ĐH Công nghệ Giao thông vận tải

- Chiều dài tuyến: 11000 m .
- Cấp hạng kỹ thuật của đường : cấp II đồng bằng
- Tốc độ thiết kế: 80 km/h
- Bề rộng nền đường : 12 m.
- Bề rộng mặt đường : 2x3,75 m.
- Bề rộng lề đường : 2x3,0 m.
- Bề rộng lề gia cố : 2x2,5 m.
- Bề rộng lề đất      :2 x 0.5 m
- Độ dốc ngang mặt đường và lề gia cố:2%
-  Độ dốc ngang lề đất : 6%
- Kết cấu mặt đường: Gồm 4 lớp:
- Lớp mặt trên: 15 cm.
- Lớp mặt dưới: 16 cm.
- Lớp  móng trên: 17 cm.
- Lớp móng dưới: 18 cm.
Link download Đồ án tổ chức thi công đường ô tô ĐH Công nghệ Giao thông vận tải:
https://drive.google.com/file/d/0BzngpfA0___3VDZXcVlnc0FNX1U/view


0 nhận xét trong bài "Đồ án tổ chức thi công đường ô tô ĐH Công nghệ Giao thông vận tải "

Đăng nhận xét