Đồ án tổ chức thi công đường ô tô ĐH Giao thông vận tải

- Cấp hạng kỹ thuật của đường : cấp II đồng bằng
- Kết cấu mặt đường: Gồm 4 lớp:
- Lớp mặt trên: 30 cm.
- Lớp mặt dưới: 31 cm.
- Lớp  móng trên: 32 cm.
- Lớp móng dưới: 33 cm.
Link download Đồ án tổ chức thi công đường ô tô ĐH Giao thông vận tải:
https://drive.google.com/file/d/0BzngpfA0___3TDh5UVNkVEMyRE0/view

0 nhận xét trong bài "Đồ án tổ chức thi công đường ô tô ĐH Giao thông vận tải "

Đăng nhận xét