Tổng hợp tóm tắt công thức cơ đất

Gửi tới các bạn bản tổng hợp tóm tắt công thức cơ đất rất có ích trong việc thiết kế thi công cầu đường. Và phục vụ trong ngành xây dựng, địa chất công trình.

Nội dung bao gồm:
- Chương 1: Các chỉ tiêu cơ lý của đất
- Chương 2: Các cơ học của đất
- Chương 3: Phân bố ứng suất trong đất
- Chương 4: Dự tính độ lún của nền đất
- Chương 5: Sức chịu tải của nền đất
- Chương 6: Áp lực đất lên tường chắn
Đọc tài liệu Tóm tắt công thức cơ đất ngay dưới đây:

0 nhận xét trong bài "Tổng hợp tóm tắt công thức cơ đất"

Đăng nhận xét