File excel thiết kế cấp phối bê tông mác M100, M200, M250, C30

Cauduong.org xin gửi tới các bạn File excel thiết kế cấp phối bê tông mác M100, M200, M250, C30 để tiện cho công việc tính khối lượng của mình.

File excel thiết kế cấp phối bê tông mác M100, M200, M250, C30
hình ảnh file excel thiết kế cấp phối bê tông

0 nhận xét trong bài "File excel thiết kế cấp phối bê tông mác M100, M200, M250, C30"

Đăng nhận xét