Phần mềm Tôi bóc khối lượng - KS Uông Thắng

Tác giả Kỹ sư Uông Thắng đã viết ra phần mềm Tôi bóc khối lượng để tính toán khối lượng đào, bê tông, ván khuôn các móng đơn, móng băng và móng cọc.

Phần mềm được Lập trình VBA trên nền tảng Excel với phiên bản hiện tại là 2.4 được chia sẻ miễn phí.

Link tải phần mềm: 
https://drive.google.com/file/d/1m5NZGtfhDx29HT1yHEPvZwa9jttLORIC/view
Pass giải nén: uongthang

Giới thiệu các tính năng đã phát triển trên phần mềm Tôi bóc khối lượng:
- Phần móng đơn
- Phần móng băng
- Phần móng cọc

Thực hành sử dụng phần mềm:
Xem video: https://www.youtube.com/watch?v=hnwswpK0EUA

Hình ảnh phần mềm:

Phần mềm Tôi bóc khối lượng - KS Uông Thắng
Móng đơn
Phần mềm Tôi bóc khối lượng - KS Uông Thắng-1
Móng băng
Phần mềm Tôi bóc khối lượng - KS Uông Thắng-2
Móng cọc

0 nhận xét trong bài "Phần mềm Tôi bóc khối lượng - KS Uông Thắng"

Đăng nhận xét