71 câu hỏi đồ án tổ chức thi công

71 câu hỏi đồ án tổ chức thi công

Câu 1: Nêu tác dụng của dầm dọc (Dầm giằng)? Giữ ổn định cho khung ngang chịu lực. Để xác định các lực xô ngang. Chịu tải trọng thẳng đứn...
28 câu hỏi đồ án nền móng

28 câu hỏi đồ án nền móng

1, Thế nào là móng nông, thế nào là móng cọc? 2, Phân biệt móng cọc đài thấp & móng cọc đài cao? 3, Cọc BTCT trong móng cọc đài thấp c...