Việc tìm kỹ sư hiện trường

Việc tìm kỹ sư hiện trường

Để chuẩn bị thi công các dự án mới, cty Tôi đang có nhu cầu tuyển dụng một số ae kỹ sư cho các vị trí: Kỹ sư hiện trường, QS/QC... Yêu cầu...