Nghề Xây Dựng nó thế

Nghề Xây Dựng nó thế

Dưới đây là những gì mà một kỹ sư xây dựng kể lại về một ngày làm việc của mình. Có một chút gì đó tâm sự với nghề. 23h48. Gọi khản cổ mà ...