71 câu hỏi đồ án tổ chức thi công

71 câu hỏi đồ án tổ chức thi công

Câu 1: Nêu tác dụng của dầm dọc (Dầm giằng)? Giữ ổn định cho khung ngang chịu lực. Để xác định các lực xô ngang. Chịu tải trọng thẳng đứn...